Bowling

 

Siste gangen før jul 05.12.2023

Vi starter opp igjen med bowling 09.01.2023 og møtes hver tirsdag kl. 11.30 – 13.00.

Kontaktperson: Liv Kristoffersen tlf. 924 44 751

Plan for aktiviteten (kan ignoreres)

New Day

New Day

Dato

10 okt 2023

Tidspunkt

11:30 - 13:00

Kontakt

Telefon
917 75 670
Sigmund Kristoffersen, Leder

E-post
web@lorenskogpf.no

leder@lorenskogpf.no
nestleder@lorenskogpf.no

Adresse
Postboks 305
1471 LØRENSKOG

Org. nummer: 984 367 473
Bankkonto: 
1286 51 67758